Dobré odpoledne, dnes je sobota 26.11.2022 17:55

Záruční lhůta

Záruční lhůta

Záruční lhůty dodávaného zboží firmou AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.

Firma AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. se sídlem v Prachaticích, poskytuje na zařízení alternativního pohonu LPG záruku 24 měsíců počínaje dnem provedení montáže.

V případě, že je systém LPG instalován na nové vozidlo před jeho prodejem, poskytuje firma AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. záruku 36 měsíců nebo 100.000 km, počínaje dnem provedení montáže. V takovém případě se po dobu prvních 24 měsíců na vozidlo vztahuje záruka bez ohledu na počet ujetých kilometrů; po dobu zbývajících 12 (25 až 36) měsíců se na vozidlo vztahuje záruka s omezením do 100.000 km.

Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu opravy.

Poskytovatel záruky ručí za kvalitu materiálu a dílenského zpracování zařízení alternativního pohonu LPG. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, zdarma opraví pověřený autorizovaný servis poskytovatele záruky. V rámci záruky má kupující právo pouze na odstranění vad opravou. Jsou vyloučena práva zejména práva na odstoupení od smlouvy, jakož i právo na náhradu škody a jakýchkoli výdajů souvisejících s vadou.

Záruka se neposkytuje v případě, že:

  • K závadám došlo neodborným zásahem do zařízení
  • Opravy provedla neoprávněná firma
  • Vzniklé závady jsou způsobeny špatnou činností původního příslušenství vozidla (zapalovacích kabelů, svíček, lambda sondy apod.)
  • Mechanickým poškozením dílů (neodborné opravy, havárie vozidla, apod.)
  • Není prováděna předepsaná údržba dle výrobce vozidla a dodavatele zařízení LPG
  • závady vznikly nečistotami v LPG (mechanické nečistoty, voda apod.)

Záruka se neposkytuje na filtry LPG a membrány reduktoru.

V benzínové nádrži musí být minimálně 10 l paliva, jinak by mohlo dojít k poškození benzínového čerpadla.

Zákazník při reklamaci je povinen předložit záruční list, přílohu k TP o montáži alternativního pohonu LPG a návod na obsluhu a údržbu, jehož součástí je servisní knížka.