Registrace
Upozorňuji zákazníky, že ve dnech 8. 7. 2019 až 19. 7. 2019 bude provozovna uzavřena z důvodů čerpání dovolené. Děkuji za pochopení.

Vítejte  

Přistavením vozidla k měření emisí, montáži LPG zařízení nebo dalším nabízeným službám zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

Prodej a montáž LPG zařízení LOVATO - EASY Fast Smart , EASY Fast OBD do 3 , 4 , 5 a 6 válcových vozidel (sekvenční vstřikování) a EASY Fast D.I. 4 CIL. CONF. do přímo-vstřikových motorů ( TSI, GDI, .... ).

Naše firma se stala autorizovaným zástupcem firmy Xtuning což je firma zabývající se zvýšením výkonu a snížením spotřeby automobilu. Více si můžete přečíst v hlavní nabídce pod záložkou "Xtuning" 

U nových vozidel přestavěných na LPG u nás-možnost připojištění až  na 7 let/150000 km.                         

Záruční doba na práci a komponenty LPG až 3 roky, nebo 100000 km.( více na záruční lhůta)

Statistika

Dnes 20

Včera 30

Týden 127

Měsíc 553

Celkem 28708


Pojištění LPG / CNG

Dle vyjádření Ministerstva Dopravy není montáž LPG důvodem k celkové ztrátě záruky, pouze může dojít ke ztrátě záruky dílů, které přicházejí do styku s LPG. Proto Vám společně se společnostií Koperativa nabízíme pojištění těchto dílů exkluzívně jako jediní v České republice a to v rozsahu, který poskytuje výrobce / prodejce nových motorových vozidel.

Proč pojištění LPG / CNG?

V praxi, tedy pojistkami dorovnáváme případnou újmu ve smyslu zrušení záruky na konkrétní motorové díly dodatečnou montáží LPG. A co víc, a to je Vaše další PLUS, si můžete pojistit tyto motorové díly i u vozidel do stáří až 4 let. Pojištění je platné v rámci celé Evropy a výše pojistného krytí je dostatečná i pro řešení fatálních poruch motoru.

Jaké výhody má pojištění LPG / CNG?

 • Pojištění na díly, které jsou ve styku s LPG a nevztahuje se na ně záruka od výrobce
 • Možnost pojištění i vozidel do staří 4 let
 • Naše součinnost a odborná pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy
 • Platnost v celé Evropě
 • Výše krytí dostatečná i pro rozsáhlé poruchy motoru

Kolik mě to bude stát?

Nejlevnější pojištění lze u nás sjednat již za 1250,- Kč. Tato cena je odvislá od staří a typu vozidla. Přesné znění a ceny za jednotlivé pojištění jsou pro Vás dostupné níže.

Pojištění LPG / CNG

Dle vyjádření Ministerstva Dopravy není montáž LPG důvodem k celkové ztrátě záruky, pouze může dojít ke ztrátě záruky dílů, které přicházejí do styku s LPG. Proto Vám společně se společnostií Koperativa nabízíme pojištění těchto dílů exkluzívně jako jediní v České republice a to v rozsahu, který poskytuje výrobce / prodejce nových motorových vozidel.

Proč pojištění LPG / CNG?

V praxi, tedy pojistkami dorovnáváme případnou újmu ve smyslu zrušení záruky na konkrétní motorové díly dodatečnou montáží LPG. A co víc, a to je Vaše další PLUS, si můžete pojistit tyto motorové díly i u vozidel do stáří až 4 let. Pojištění je platné v rámci celé Evropy a výše pojistného krytí je dostatečná i pro řešení fatálních poruch motoru.

Jaké výhody má pojištění LPG / CNG?

 • Pojištění na díly, které jsou ve styku s LPG a nevztahuje se na ně záruka od výrobce
 • Možnost pojištění i vozidel do staří 4 let
 • Naše součinnost a odborná pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy
 • Platnost v celé Evropě
 • Výše krytí dostatečná i pro rozsáhlé poruchy motoru

Pojištění strojních částí motoru po montáži zařízení LPG

Zvláštní ujednání

Ujednává se, že předmětem pojištění jsou vozidla s přidělenou RZ ve vlastním nebo cizím majetku. Pojištění se vztahuje pouze na škody, vzniklé na strojních částech motoru-ventily, vodítka ventilů, zdvihátka, písty a pístní kroužky, hlava válců, těsnění hlavy a ventilů a katalyzátor, blok motoru, vzniklé v souvislosti s provozem vozidla na pohon LPG. Tato montáž je prováděna pouze na vozidlech (dále jen „vozidlo") vedených v evidenci společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. IČ 01518763. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Konec pojištění je uplynutím doby pojistného krytí (doba, km) nebo doba základní tovární záruky vozidla podle skutečnosti, která nastane dříve. U skupiny pojištěných vozidel pod písmenem B) může být překročena základní doba tovární záruky.

Typ pojištění A)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 2 roku stáří vozidla a zároveň max. průběhu 40 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 60 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla (HYUNDAI, RENAULT)

Typ pojištění B)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 4 roky a mají najeto max. 60 000 km. Pojištění je platné po dobu 24 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve.

Typ pojištění C)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 1 rok a mají najeto max. 20 000 km. Pojištění je platné po dobu 60 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 100 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve. (platí pouze pro MITSUBUISHI)

Typ pojištění D)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová vozidla. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 36 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo najetím 150 000 km, podle toho, co nastane dřív. (CHEVROLET, GM, RENAULT, DACIA)

Typ pojištění E)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 4 roku stáří vozidla a zároveň max. proběhu 60 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 84 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo do ujetí 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve (KIA)

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, nesprávnou montáží, havárii vozidla.

Ceník dle rozdělení

add 1A) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.950 Kč
add 1B) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.250 Kč
add 1C) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.650 Kč
add 1D) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.750 Kč
add 1E) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 2.450 Kč

Pojistný produkt, jeho registrace a proces likvidace

Místo pojištění Evropa
Poř. číslo Předmět pojištění Spoluúčast Pojištění se sjednává Maximální roční limit pojistného plnění Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost
1 Motorové vozidlo 1.000,- Kč pro jednu a každou pojistnou událost a novou cenu nesjednává se 90.000,- Kč

Pojištění se objednává v sadě na konkrétní vozidlo a sjednává se v okamžiku zápisu do systému DAVOZ – tzn. bezprostředně po montáži a je vázáno na VIN vozidla. Nahlašování vozidel bude probíhat do 11/2013 e-mailem dle předlohy, od 12/2013 budou vozy nahlašovány prostřednictvím formuláře na webu www.agcplus.cz

Pojistné za každé jednotlivé nahlášené „vozidlo" je stanoveno jako jednorázové na celou dobu pojištění a je splatné spolu s cenou materiálu na montáž LPG. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG, ve které je zároveň uvedena doba pojištění / limit najetých kilometrů. Přílohou záruční knížky jsou pojistné podmínky včetně informací o postupu řešení případné pojistné události.

Vznik škodné události je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu v servisní síti, kde bude celá událost zdokumentována a zjistí se příčina (příčinná souvislost s pohonem na LPG). Autorizovaný servis pak nahlásí škodu do společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. písemně na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  přičemž zpráva musí obsahovat:

 • Kopii velkého TP
 • Registrační značku vozidla
 • Místo, kde se vozidlo nachází
 • Fotodokumentaci poškozených dílů
 • Datum přistavění vozidla do servisu

AGC PLUS poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Oprava musí být prováděna v autorizovaném servisu.

Likvidaci pojistné události provede technik – likvidátor společnosti KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem tj. příjezd technika / likvidátora od KOOPERTIVY do 2 pracovních dnů od nahlášení pojistné události. K platbě pak dochází do 15 pracovních dnů od ukončení šetření a to z účtů KOOPERATIVA na konkrétní servisní místo.

KOOPERATIVA plní do sjednaných limitů v komerčních cenách náhradních dílů a v oficiálních garančních sazbách.

V případě škod mimo území ČR bude oprava provedena dle záručních podmínek. Pojistitel akceptuje pro úhradu škody reklamační protokol autorizovaného servisu, kde bude uvedena příčina škody a fotodokumentaci poškozených dílů.

Ing. Marek Osvald
Jednatel / Managing Director

 

O nás

 •   Jsme autorizovaná, montážní a servisní firma (fyzická osoba) , která se zabývá od roku 1993 montážemi,
  opravami a revizemi LPG zařízení. Dále se zabýváme od roku 1996 měřením emisí  vozidel na pohon benzín,
  benzín, LPG a montáž zařízení pro pohon vozidel na E 85  Používáme komponenty českých ,
  italských i polských výrobců , umožňující hromadné typové přestavby s přímým zápisem do technického
  průkazu ihned po montáži zařízení.Provozovatel vozidla má pouze povinnost , za 50,-Kč provést zápis do 
  osvědčení (malý techničák) .
  Jsme smluvním partnerem firem :
  AutoGas Centrum Plus - www.agcplus.cz ,  
   AutoGasCentrum www.autogascentrum.cz,
   AutoGasFinal www.autogasfinal.cz
  HLPropan www.hlpropan.cz -      
  Flexcar ( E85) - www.flexcar.cz       
   K přestavbám využíváme komponenty dodávané těmito firmami.
    Zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc !    Ale není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem !
  Pro podrobnější informace můžete využít následujících kontaktních údajů , nebo osobně.
  Adresa provozovny
  Václav Šeda                   tel.:  596 546 010
  Požární 352                   
  735 32 Rychvald            mob.: 737 307 419
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   

Přijímáme tyto platební karty

Otevírací doba

Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý 07:00 - 15:00
Středa 07:00 - 15:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 07:00 - 14:00
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno

Kalendář

květen 2019
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

Pěkně

4°C

Ostrava

Pěkně

 • 24 .3. 2016

  Převážně jasno 9°C -2°C

 • 25 .3. 2016

  Převážně zataženo 9°C 4°C

Ceník dalších prací

Aktuální ceník na provozovně. Od poslední aktualizace stránek mohlo dojít ke změnám cen.

Měření emisí

karburátor BA .........................500,-
vstřikování s kat. BA ................600,-
karburátor BA a LPG ................600,-
vstřikování s katal.BA a LPG .....800,-

Test-seřízení-diagnostika

karburátor BA ..........................400,-
vstřikováni s katal. BA...............500,-
karburátor BA a LPG .................500,-
vstřikování s katal.BA a LPG........600,-

Ceník montáží

Klikněte pro zobrazení ceníku


Partneři

AutoGas Centrum Plus - www.agcplus.cz ,

AutoGasCentrum - www.autogascentrum.cz ,

AutoGasFinal  - www.autogasfinal.cz , 

HLPropan  www.hlpropan.cz , 

HTS - www.elpigas.cz   

Xtuning - http://www.xtuning.cz/                                                               

Čištění a diagnostika benzínových vstřikovačů

Tento přístroj je určen pro diagnostiku a čištění vstřikovačů benzínových motorů.Umožňuje provádět automatickou diagnostiku,analýzu a čištění. Pomocí přístroje lze:

1.Dělat zpětné proplachování , zpětné čištění , ultrazvukové čištění a samostatně-volné proplachování jednoho , nebo více vstřikovačů. 2.Automaticky simulovat celý proces při různých šířkách impulsu a otáčkách motoru.Provozní stav vstřikovačů paliva lze také pozorovat jak při akceleraci , tak při zpomalování. 3.Ručně nastavit čas , šířku impulsu a rychlost otáček vstřikovače a následně pozorovat výsledky při nastavení různých parametrů. 4.Určit nejkratší fázi on-off (vzpnutí/zapnutí) a kvalitu vstřikovače. 5.Kontrolovat pulsaci , rozstřikování , úhel vstřiku , podíl vstřik. množstní , koeficient rovnoměrnosti , atd..

 

Přimazávání ventilů

                   

  Podtlakové zařízení s indikací stavu (dioda).  Podlakové zařízení bez indikace.

              Elektronické zařízení s indikací množství náplně